سمپوزیوم فولاد 90

چهاردهمین همایش محققان , استادن , مدیران و کارشناسان صنعت فولاد کشور در تاریخ ۹و۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت عنوان سمپوزیوم فولاد ۹۰ توسط انجمن آهن و فولاد ایران و شرکت فولاد مبارکه اصفهان برگزار می شود . بدینوسیله از کلیه محققان و متخصصان دانشگاهی و صنعتی دعوت می گردد ضمن مشارکت فعال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی خود را در این همایش علمی ارائه نمایند. هدف از سمپوزیوم های فولاد که سالانه توسط انجمن آهن و فولاد ایران و با مشارکت یکی از شرکت های تولید  کننده فولاد و یا دانشگاه های کشور برگزار می گردد, ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان کلیه محققان و دست اندرکاران صنعت می باشد. سمپوزیوم فولاد ۹۰ با شعار دستیابی به دانش فنی و بومی سازی در صنعت فولاد برگزار می گردد. لذا از نویسندگان محترم درخواست می شود مقالات خود را ترجیحا در این راستا ارائه نمایند . مقالات ارسال شده باید حاصل کارهای پژوهشی اصیل و با محتوای نو و مفید برای صنعت فولاد کشور بوده و حتی المقدور موضوع دستیابی به دانش فنی و بومی سازی در صنعت فولاد را مد نظر قرار داده باشد . چکیده مقالات باید به زبان فارسی و در یک صفحه ۴ A ( حدود ۲۰۰ کلمه ) تهیه شده و حاوی عنوان مقاله ، نام نویسنده ( نویسندگان ) باشد و به آدرس پستی : اصفهان بلوار دنشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی و اصفهان پارک علم و فناوری شیخ بهائی انجمن آهن و فولاد ایران کد پستی ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶ و یا از طریق سایت انجمن  ارسال گردد . پذیرش قطعی مقالات مستلزم دریافت مقاله کامل و تأیید داوران است .

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید